Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно кодекс за поведение при компютъризирани системи за резервация (КСР) - Оценка на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a Code of Conduct for computerised reservation systems - IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 15/11/2007
№ на документ: SEC(2007) 1496
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове