Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Често задавани въпроси, съдържащи приложението на правилата за обществени поръчки към социални услуги от общ интерес – Придружителен документ към съобщението относно “Услуги от общ интерес, включващи социални услуги от общ интерес: нов европейски ангажимент”
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Frequently asked questions concerning the application of public procurement rules to social services of general interest - Accompanying document to the Communication on "Services of general interest, including social services of general interest: a new European commitment"
Дата на документа: 20/11/2007
№ на документ: SEC(2007) 1514
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове