Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА относно молбата за изменение на Статута на Съда на Европейските общности, отправена от Съда на основание член 245, алинея 2 от Договора за ЕО, и имаща за цел въвеждането на спешно преюдициално производство в определени области, което дерогира някои разпоредби на Статута
Заглавие на английски: COMMISSION OPINION on the request to amend the Statute of the Court of Justice, presented by the Court under the second paragraph of Article 245 of the EC Treaty, with a view to allowing the introduction, in certain areas, of an urgent preliminary ruling procedure derogating from certain provisions of the Statute
Дата на документа: 20/11/2007
№ на документ: SEC(2007) 1540
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове