Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад относно финансовата интеграция в Европа през 2007 г.
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - European Financial Integration Report 2007
Дата на документа: 10/12/2007
№ на документ: SEC(2007) 1696
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове