Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - АНЕКС II към ГОДИШЕН ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно усилията на държавите-членки през 2006 г. с оглед постигане на устойчив баланс между риболовния капацитет и възможностите за риболов
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annex II to the ANNUAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on Member States’ efforts during 2006 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities
Дата на документа: 19/12/2007
№ на документ: SEC(2007) 1704
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове