Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ [НА СЛУЖБИТЕ] НА КОМИСИЯТА - Придружителен документ към ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за регламент за намаляване на емисиите от CO2,отделяни от леки пътнически автомобили - Резюме на оценката на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the PROPOSAL FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL for a regulation to reduce CO2 emissions from passenger cars - Executive Summary of the Impact Assessment
Дата на документа: 19/12/2007
№ на документ: SEC(2007) 1724
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове