Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - АНЕКС към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ЗА РАБОТАТА НА КОМИТЕТИТЕ ПРЕЗ 2006 г.
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - ANNEX TO THE REPORT FROM THE COMMISSION ON THE WORKING OF COMMITTEES DURING 2006
Дата на документа: 20/12/2007
№ на документ: SEC(2007) 1713
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове