Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Документ към СЪОБЩЕНИЕТО ОТ КОМИСИЯТА относно прегледа на напредъка по изпълнението на Плана за действие на ЕС по отношение на наркотиците (2005—2008 г.) през 2007 г.
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Document linked to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on the 2007 Progress Review of the implementation of the EU Action Plan on Drugs (2005-2008)
Дата на документа: 18/12/2007
№ на документ: SEC(2007) 1739
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове