Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към ВТОРИ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно опита на държавите-членки с ГМО, пуснати на пазара в съответствие с Директива 2001/18/ЕО за съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the SECOND REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the experience of member states with GMOs placed on the market under Directive 2001/18/EC
Дата на документа: 05/03/2007
№ на документ: SEC(2007) 274
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове