Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекси към Доклада от Комисията до Съвета и Европейския парламент, относно прилагането на Регламент (EО) № 577/98
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annexes to the Report from the Commission to the Council and to the European Parliament on the implementation of Council Regulation (EC) No 577/98
Дата на документа: 17/01/2007
№ на документ: SEC(2007) 29
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове