Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - придружаващ документ към Съобщението от Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален Комитет и Комитета на регионите, относно средносрочния преглед на изпълнението на Стратегията за развитието на науките за живота и биотехнологиите
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Document accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the mid term review of the Strategy on Life Sciences and Biotechnology
Дата на документа: 10/04/2007
№ на документ: SEC(2007) 441
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове