Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - придружаващ документ към Съобщение от Комисията до Съвета, Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет - Стратегия на ЕС за политика за защита на потребителите 2007-2013 г. - Увеличаване на правата на потребителите, повишаване на тяхното благосъстояние, осигуряване на ефективната им защита - Преглед на политиката за защита на потребителя за 2002-2006 година
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - EU Consumer Policy strategy 2007-2013 - Empowering consumers, enhancing their welfare, effectively protecting them - REVIEW OF CONSUMER POLICY STRATEGY 2002–2006
Дата на документа: 13/03/2007
№ на документ: SEC(2007) 321
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове