Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс към Доклада на Комисията - Отговори на държавите-членки на годишния доклад на Сметната палата за 2005 г. - Анализ на отговорите на държавите-членки на годишния доклад на Сметната палата за 2005 г.
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annex to the REPORT FROM THE COMMISSION - Member States' replies to the Court of Auditors' 2005 Annual Report - Analysis of Member States' replies to the Court of Auditors' 2005 Annual Report
Дата на документа: 21/03/2007
№ на документ: SEC(2007) 335
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Одит
Kомисии
Връзки
Текстове