Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ Зелената книга - Европейското изследователско пространство: Нови перспективи
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the GREEN PAPER - The European Research Area: New Perspectives
Дата на документа: 04/04/2007
№ на документ: SEC(2007) 412
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове