Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Спазване на европейските обещания относно финансиране за развитие - Финансиране на развитието – от Монтерей 2002 до Доха 2008. Доклад за постигнатия напредък през 2007 г. - Ще може ли Европейският съюз да изпълни своите задължения до 2010 г.?
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the ANNUAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Keeping Europe's promises on Financing for Development - Financing for development - from Monterrey 2002 to Doha - 2008 Progress report 2007 - Is the European Union on track to meet its commitments by 2010?
Дата на документа: 04/04/2007
№ на документ: SEC(2007) 415
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Развитие и отношения със страните от АКТ
Kомисии
Връзки
Текстове