Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс към ДОКЛАДА ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПРИЛАГАНЕТО НА ОБЩАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ ПРЕЗ 2003-2005 г.
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annex to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE MONITORING OF THE MEMBER STATES' IMPLEMENTATION OF THE COMMON FISHERIES POLICY 2003-2005
Дата на документа: 10/04/2007
№ на документ: SEC(2007) 425
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове