Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад на Ad-hoc работна група (ADHOC-05-03) на Научно- техническия и икономически комитет за рибарство (STECF) относно риболова на змиорки - Шарлотенбург , 7-9 ноември 2005 година
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - REPORT OF AD-HOC WORKING GROUP ON SANDEEL FISHERIES (ADHOC-05-03) OF THE SCIENTIFIC, TECHNICAL AND ECONOMIC COMMITTEE FOR FISHERIES (STECF) - Charlottenlund, 7-9 November 2005
Дата на документа: 02/04/2007
№ на документ: SEC(2007) 464
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове