Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад от втората среща на подгрупата по оценката на запасите към Научно-техническия и икономически комитет за рибарство (STECF)(SGRST-05-02) - Смесен риболов - Испра, 17-21 октомври 2005 година
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - REPORT OF THE SECOND MEETING OF THE SUBGROUP ON REVIEW OF STOCKS. (SGRST-05-02) OF THE SCIENTIFIC, TECHNICAL AND ECONOMIC COMMITTEE FOR FISHERIES (STECF) - MIXED FISHERIES - Ispra, 17-21 October 2005
Дата на документа: 02/04/2007
№ на документ: SEC(2007) 465
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове