Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад за първата среща на подгрупата по управлението на запасите към Научно-техническия и икономически комитет за рибарство (STECF) - Дългосрочна стратегия за управление на запасите на писия в Бискайския залив, на треска в Келтско море и на морски дявол VIIIC-IXA - Лисабон, 26 - 30 септември 2005 г.
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - REPORT OF THE FIRST MEETING OF THE SUBGROUP ON MANAGEMENT OF STOCKS. ( SGMOS-05-01) OF THE SCIENTIFIC, TECHNICAL AND ECONOMIC COMMITTEE FOR FISHERIES (STECF) - LONG-TERM MANAGEMENT STRATEGIES FOR BAY OF BISCAY SOLE, CELTIC SEA COD AND ANGLERFISH VIIIC-IXA - Lisbon, 26-30 September 2005
Дата на документа: 02/04/2007
№ на документ: SEC(2007) 467
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове