Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Проект на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) НА КОМИСИЯТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1653/2004 относно стандартен Финансов регламент за изпълнителните агенции съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността
Заглавие на английски: Draft COMMISSION REGULATION (EC) amending Regulation (EC) No 1653/2004 on a standard financial regulation for the executive agencies pursuant to Council Regulation (EC) No 58/2003 laying down the statute for executive agencies to be entrusted with certain tasks in the management of Community programmes
Дата на документа: 25/04/2007
№ на документ: SEC(2007) 492
Вид документ: Проекторегламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове