Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Насърчаване на заетостта чрез европейското сътрудничеството за развитие
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Promoting Employment through EU Development Cooperation
Дата на документа: 13/04/2007
№ на документ: SEC(2007) 495
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Развитие и отношения със страните от АКТ
Kомисии
Връзки
Текстове