Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Оценка на въздействието на европейската космическа политика - придружаващ документ към Съобщението на Комисията до Съвета и до Европейския парламент - Eвропейската космическа политика - Оценка на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Impact assessment of the European Space Policy - Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - European Space Policy - IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 26/04/2007
№ на документ: SEC(2007) 505
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове