Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад за първото и четвъртото заседания на подгрупата за оценка на запасите SGRST-05-01 and SGRST-05-04) към Научно-техническия и икономически комитет за рибарство (STECF) - Оценка на изпълнението на плана за възстановяване запасите на треска - Испра, 13-17 юни и 19-21 септември 2005 г.
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - REPORT OF THE FIRST and FOURTH MEETINGS OF THE SUBGROUP ON REVIEW OF STOCKS. (SGRST-05-01 and SGRST-05-04) OF THE SCIENTIFIC, TECHNICAL AND ECONOMIC COMMITTEE FOR FISHERIES (STECF) EVALUATION OF THE COD RECOVERY PLAN - Ispra, 13-17 June and 19-21 September 2005
Дата на документа: 02/04/2007
№ на документ: SEC(2007) 473
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове