Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад от втората среща на подгрупата относно прегледа на запасите (SGRST-06-02) към Научно-техническия и икономически комитет за рибарство (STECF) - Управление на ресурсите от змиорки - Испра, 21-24 март 2006 г.
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - REPORT OF THE SECOND MEETING OF THE SUBGROUP ON REVIEW OF STOCKS (SGRST-06-02) OF THE SCIENTIFIC, TECHNICAL AND ECONOMIC COMMITTEE FOR FISHERIES (STECF) - EEL MANAGEMENT - Ispra, 21-24 March 2006
Дата на документа: 02/04/2007
№ на документ: SEC(2007) 475
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове