Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 3 НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 ГОДИНА - ОБЩ РАЗЧЕТ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА - РАЗЧЕТ НА ПРИХОДНАТА И РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III – „Комисия“
Заглавие на английски: PRELIMINARY DRAFT AMENDING BUDGET No 3 TO THE GENERAL BUDGET 2007 - GENERAL STATEMENT OF REVENUE - STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE BY SECTION -Section III - Commission
Дата на документа: 13/04/2007
№ на документ: SEC(2007) 476
Вид документ: Предварителен допълнителен проектобюджет
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове