Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към Доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно оценката на дъблинската система - Анекс към Съобщението относно оценката на дъблинската система
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the evaluation of the Dublin system - ANNEX TO THE COMMUNICATION ON THE EVALUATION OF THE DUBLIN SYSTEM
Дата на документа: 06/06/2007
№ на документ: SEC(2007) 742
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове