Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Към реформа на общите пазарни организации за пресни и обработени плодове и зеленчуци - Резюме на анализа на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Towards a reform of the fresh and processed fruit and vegetables common market organisations - Impact analysis summary
Дата на документа: 24/01/2007
№ на документ: SEC(2007) 75
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове