Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА относно развитието на Визовата информационна система (ВИС) - Доклад за напредъка през 2006 година
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ON THE DEVELOPMENT OF THE VISA INFORMATION SYSTEM (VIS) - 2006 Progress Report
Дата на документа: 13/06/2007
№ на документ: SEC(2007) 833
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове