Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Доклад за изпълнението на Програмата от Хага през 2006 година: Наблюдение за прилагането на правните инструменти в областта на правосъдието, свободата и сигурността на национално ниво – Резултати през 2006 г. – Таблица №2
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annex to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Report on the implementation of The Hague programme for 2006 - Follow-up of the implementation of legal instruments in the fields of justice, freedom and security at national level - 2006 Implementation Scoreboard – Table 2
Дата на документа: 03/07/2007
№ на документ: SEC(2007) 897
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове