Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Удължаване на основните трансевропейски транспортни оси до съседните страни - Насоки за транспорта в Европа и съседните региони - Резюме на оценката на въздействията
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Extension of the major trans-European transport axes to the neighbouring countries Guidelines for transport in Europe and neighbouring regions - Summary of the Impact Assessment
Дата на документа: 31/01/2007
№ на документ: SEC(2007) 99
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове