Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Съпътстващ документ към предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно търговията на посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения, предназначени за производство на плодове - Обобщена оценка на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOKUMENT - Accompanying document to the Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the marketing of fruit plant propagating material and fruit plants intended for fruit production - Summary Impact Assessment
Дата на документа: 29/01/2007
№ на документ: SEC(2007) 94
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове