Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 6/XI/2008 година относно съвместната оперативна програма „Полша-Беларус-Украйна 2007—2013 г.“ за трансграничното сътрудничество по Европейски инструмент за добросъседство и партньорство (ЕИДП) за 2007—2013 г. за финансиране по статии 19 08 02 01 и 19 08 02 02 от общия бюджет на Европейските общности.
Заглавие на английски: COMMISSION DECISION of 6/XI/2008 on the joint operational programme "Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013" for the ENPI Cross-Border Co-operation 2007-2013 to be financed under Article 19 08 02 01 and 19 08 02 02 of the general budget of the European Communities.
Дата на документа: 06/11/2008
№ на документ: C(2008) 6411
Вид документ:
Автор:
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове