Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION Amending Regulation (EC) No 1083/2006 on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund concerning certain provisions relating to financial management
Дата на документа: 26/11/2008
№ на документ: COM(2008) 803
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Регионална политика
Kомисии
Връзки
Текстове