Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Оценка на въздействието на Директивата за трансгранично преместване на седалищата на дружествата
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Impact assessment on the Directive on the cross-border transfer of registered office
Дата на документа: 12/12/2007
№ на документ: SEC(2007) 1707
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове