Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад на Съвета, Европейския парламент и Икономическия и социален комитет за приложението на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на определени аспекти от авторското право и приложените права в информационното общество
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Report to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee on the application of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society
Дата на документа: 30/11/2007
№ на документ: SEC(2007) 1556
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове