Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Документ, придружаващ Предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно таксите за сигурността на въздухоплаването - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - ОБОБЩЕНИЕ
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on aviation security charges - IMPACT ASSESSMENT - SUMMARY
Дата на документа: 11/05/2009
№ на документ: SEC(2009) 616
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове