Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА и на представителите на правителствата на държавите-членки на Европейския съюз, заседаващи в Съвета за подписване и временно прилагане на Споразумение за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна; Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна; Исландия, от трета страна и Кралство Норвегия, от четвърта страна; както и за подписване и временно прилагане на допълнително споразумение между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, Исландия, от друга страна, и Кралство Норвегия, от трета страна, във връзка с прилагането на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна; Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна; Исландия, от трета страна; и Кралство Норвегия, от четвърта страна
Заглавие на английски: Proposal for a Decision of the Council and the representatives of the Governments of the Member States of the European Union, meeting within the Council On the signature and provisional application of the Air Transport Agreement between the United States of America, for the one part, the European Community and its Member States, for the second part, Iceland, for the third part, and the Kingdom of Norway, for the fourth part; and On the signature and provisional application of the Ancillary Agreement between the European Community and its Member States, of the first part, Iceland, on the second part, and the Kingdom of Norway, of the third part, regarding the application of the Air Transport Agreement between the United States of America, of the first part; the European Community and its Member States, of the second part; Iceland, of the third part; and the Kingdom of Norway, of the fourth part
Дата на документа: 15/05/2009
№ на документ: COM(2009) 226
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове