Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно ветеринарно-санитарните изисквания за търговията в Общността и вноса от трети страни на домашни птици и яйца за люпене (кодифицирана версия)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on animal health conditions governing intra-Community trade in, and imports from third countries of, poultry and eggs for hatching (codified version)
Дата на документа: 15/05/2009
№ на документ: COM(2009) 227
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове