Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА в съответствие с член 16 от Регламент (EО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите във връзка с биоразграждането в анаеробни условия (текст от значение за ЕИП)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Pursuant to Article 16 of Regulation (EC) No 648/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on detergents, concerning anaerobic biodegradation (Text with EEA relevance)
Дата на документа: 26/05/2009
№ на документ: COM(2009) 230
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове