Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТО - Синтез на пълна оценка на въздействие на 27 национални планове за енергийна ефективност съгласно изискванията на Директива 2006/32/ЕО относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги - ЗАЕДНО В ПЕСТЕНЕТО НА ЕНЕРГИЯ
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Synthesis of the complete assessment of all 27 National Energy Efficiency Action Plans as required by Directive 2006/32/EC on energy end-use efficiency and energy services - MOVING FORWARD TOGETHER ON SAVING ENERGY
Дата на документа: 23/06/2009
№ на документ: SEC(2009) 889
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове