Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Шести доклад за напредъка в икономическото и социалното сближаване
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Sixth progress report on economic and social cohesion
Дата на документа: 25/06/2009
№ на документ: COM(2009) 295
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Регионална политика
Kомисии
Връзки
Текстове