Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за възлагане на създадената с Регламент ХХ агенция на задачи, свързани с оперативното управление на ШИС II и ВИС в прилагане на дял VI от Договора за ЕС
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION conferring upon the Agency established by Regulation XX tasks regarding the operational management of SIS II and VIS in application of Title VI of the EU Treaty
Дата на документа: 24/06/2009
№ на документ: COM(2009) 294
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове