Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Партньорство Европейски съюз—Африка - Свързване на Африка и Европа: засилване на сътрудничеството в областта на транспорта
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND TO THE COUNCIL - Partnership between the European Union and Africa - Connecting Africa and Europe: working towards strengthening transport cooperation
Дата на документа: 24/06/2009
№ на документ: COM(2009) 301
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове