Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Административно сътрудничество в рамките на единния пазар
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Administrative cooperation in the single market
Дата на документа: 29/06/2009
№ на документ: SEC(2009) 882
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове