Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТЕН ДОКУМЕНТ НА СЕКРЕТАРИАТА НА КОМИСИЯТА/СЪВЕТА - Отвъд Лисабон - Да направим работещо стратегическото партньорство ЕС-Африка
Заглавие на английски: COMMISSION/COUNCIL SECRETARIAT JOINT PAPER - Beyond Lisbon - Making the EU-Africa Strategic Partnership work
Дата на документа: 27/06/2007
№ на документ: SEC(2007) 856
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Развитие и отношения със страните от АКТ
Kомисии
Връзки
Текстове