Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документа към Предложението за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА , относно определянето и обозначаването на европейските критични инфраструктурни обекти и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита защита - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the identification and designation of European Critical Infrastructure and the assessment of the need to improve their protection - IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 12/12/2006
№ на документ: SEC(2006) 1654
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове