Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА - Европейски избори 2004 - Доклад на Комисията относно участието в избори за Европейския парламент на граждани на ЕС в държавите-членки по местожителство (Директива № 93/109/EО) и относно реда за провеждане на изборите (Решение 76/787/EC, изменено с Решение 2002/772/EC, Eвратом) - ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО за възможните изменения на Директива на Съвета 93/109/ЕО, излагаща детайлите относно правото на глас и участието в избори за Европейския парламент на граждани на ЕС в държавите -членки по местожителство
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - European elections 2004 - Commission report on the participation of European Union citizens in the Member State of residence (Directive 93/109/EC) and on the electoral arrangements (Decision 76/787/EC as amended by Decision 2002/772/EC) - IMPACT ASSESSMENT REPORT for a possible amendment of Council Directive 93/109/EC laying down detailed arrangements for exercising the right to vote and stand as a candidate in elections to the European Parliament for citizens of the Union residing in a Member State of which they are not nationals
Дата на документа: 12/12/2006
№ на документ: SEC(2006) 1646
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове