Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс към ДОКЛАДА ОТ КОМИСИЯТА - ДОКЛАД ЗА КОНВЕРГЕНЦИЯТА - ДЕКЕМВРИ 2006 (изготвен в съответствие с член 122(2) от Договора)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annex to the REPORT FROM THE COMMISSION - CONVERGENCE REPORT DECEMBER 2006(prepared in accordance with Article 122(2) of the Treaty)
Дата на документа: 05/12/2006
№ на документ: SEC(2006) 1570
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове