Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА относно приложението на "Стратегия на Общността срещу нарушена хормонална активност при хората и в дивата природа" - (COM (1999) 706), (COM (2001) 262) and (SEC (2004) 1372)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on the implementation of the "Community Strategy for Endocrine Disrupters" - a range of substances suspected of interfering with the hormone systems of humans and wildlife - (COM (1999) 706), (COM (2001) 262) and (SEC (2004) 1372)
Дата на документа: 30/11/2007
№ на документ: SEC(2007) 1635
Вид документ: Работен документ
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове