Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изложба "Отвореният парламент"
Изложба "Отвореният парламент"
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001